Branders

Gasbranders

De Baltur gasgeblazen branders bestaan in de versies eentraps, tweetraps, tweetraps progressief/modulerend en met manuele regeling van het debiet.
  • Eentraps: de brander heeft enkel de functies aan/uit.
  • Tweetraps: de brander heeft de functies uit, aan, toegang tot gereduceerd vermogen, toegang tot maximaal thermisch vermogen.  Vanuit deze stand kan de brander automatisch (op bevel van een thermostaat of een specifieke drukwachter) terugkomen naar een werking met gereduceerd vermogen.
  • Tweetraps progressief/modulerend: de tweetraps progressieve branders kunnen werken op twee vermogensniveaus, op eenvoudig bevel van een specifieke sonde (thermostaat of drukwachter).  De verhouding lucht/gas is regelbaar over het gehele werkingsveld met een uitzonderlijke precisie in functie van de eisen van de ketel. Wanneer een continu variabel thermisch vermogen vereist is, aangepast aan de eisen van de ketel, kan de brander uitgerust worden met een automatische regelaar van het thermisch vermogen (RWF40).
  • Manuele regeling van het debiet:  de regeling van het debiet over het gehele werkingsveld gebeurt via een manueel bevel

De laatste ontwikkelingen op brandergebied hebben zich vooral gericht op het verminderen van vervuilende uitstoot zoals onverbrande stoffen: CO, SO2, NOx.

In het Baltur-gamma, vindt U modellen terug die beantwoorden aan de strengste normen en specifiek de lage NOx branders (low NOx).

Alle documentaties en handleidingen zijn in het Engels en Frans beschikbaar op de website van Baltur: www.baltur.com

BTG

Eentraps (on/off)

Gasgeblazen brander
Thermisch vermogen van 16,6 tot 280 kW

TBG

Eentraps (on/off)

Gasgeblazen brander met lage NOx uistoot
Thermisch vermogen van 80 tot 600 kW

BTG P

Tweetraps

Gasgeblazen (grote en kleine vlam)
Thermisch vermogen van 16.3 tot 280 kW

TBG P

Tweetraps

Gasgeblazen brander (grote en kleine vlam)
Thermisch vermogen van 80 tot 2100 kW

BTG ME

Tweetraps progressief

Gasgeblazen brander met elektronische regelkam
Thermisch vermogen van 50 tot 280 kW

TBG ME / MC

Tweetraps progressief

Gasgeblazen brander met lage NOx uitstoot en elektronische regelkam
Thermisch vermogen ME van 80 tot 3600 kW

Thermisch vermogen  MC de 800 tot 22000 kW

TBG LX MC / LX ME

Tweetraps progressief

Gasgeblazen brander met lage NOx uitstoot met elektronische regelkam
Thermisch vermogen LX MC van 130 tot 3600 kW

Thermisch vermogen LX ME van 600 tot 7500 kW

TBG SLX

Modulerend - Klasse 4

Gasgeblazen brander met lage NOx uitstoot met elektronische regelkam - NOx<50 mg/kWh
Thermisch vermogen van 165 tot 5500 kW

Presentatie


FGR Flue Gas Recirculation (Rookgasrecirculatie)

Voor NOx-reductie

Recirculatie van verbrandingsproducten is een techniek om de vlamtemperatuur te verlagen. Het bestaat uit het hernemen van een deel van de verbrandingsdampen uit de schoorsteen en het verdunnen ervan met verbrandingslucht. Dit is om de zuurstofconcentratie te verlagen en de concentratie van inerte stoffen (N2 en CO2) te verhogen, die op hun beurt een deel van de energie zullen absorberen, waardoor de temperatuur van de vlam wordt verlaagd. Het rookgasrecirculatiesysteem kan worden toegepast bij warmwaterketels, oververhitte ketels en in stoomgeneratoren. Het effect dat met deze methode wordt verkregen voor de reductie van NOx, waarbij aardgas als brandstof wordt beschouwd, is aanzienlijk en hangt af van: % gerecirculeerde rookgassen, type gebruikte brander, type ketel. Presentatie


De industriële gasgeblazen branders van het merk ABIG bestaan in de versies eentraps, tweetraps progressief en modulerend.

GE

Eentraps (on/off)

Volledig automatische gasgeblazen brander met kompakt gasblok. Met ionisatiecontrole. UV controle mogelijk.
Thermisch vermogen van
19 tot 350 kW

GZ/S

Tweetraps progressief

Gasgeblazen brander met optimaal meng- en verbrandingssysteem. Met UV controle
Thermisch vermogen van 27 tot 3450 kW

GSI

Modulerend

Gasgeblazen brander met zeer groot regelbereik. Met UV controle. Optimaal meng- en verbrandingssysteem.
Thermisch vermogen van
6 tot 1980 kW

GOZ

Tweetraps progressief

Mixte brander gas/stookolie
Thermisch vermogen van 55 tot 3300 kW

Heeft u een vraag?

ABBI nv kan u zowel helpen in het definiëren van uw warmtebehoefte als in het structuurontwerp van uw verwarmingsinstallatie. Ons team beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring om uw doestellingen te behalen.

Homologaties


© ABBI BURNERS.

Adres


Bergensesteenweg, 944-948
1070 BRUSSEL

Tel: 02/520.82.44
Fax: 02/523.30.70