Branders

Mixte Branders

De Baltur mixte branders bestaan in de versies eentraps, tweetraps en tweetraps progressief/modulerend.

  • Eentraps: de brander werkt enkel ON/OFF
  • Tweetraps: De brander heeft volgende functies : aan, uit, toegang tot verminderd vermogen, toegang tot maximaal thermisch vermogen. Vanuit deze stand kan de brander automatisch (via een thermostaat of specifieke drukwachter) terugkomen tot een werking met verminderd vermogen.
  • Tweetraps progressief/modulerend: De tweetraps progressieve branders kunnen op twee vermogensniveaus werken, via de simpele sturing van een specifieke voeler (thermostaat of drukwachter). De lucht/stookolieverhouding is regelbaar over het gehele werkingsbereik met een extreme precisie in functie van de eisen van de ketel.
  • Wanneer een continu variabel thermisch vermogensdebiet in functie van de eisen van de ketel nodig is, kan de brander uitgerust worden met een automatische regelaar van het thermische vermogen (RWF 40).

De laatste ontwikkelingen inzake branders zijn hoofdzakelijk gericht op het verminderen van schadelijke uitstoot zoals onverbrande stoffen : CO, SO2, NOx. In het Baltur gamma vindt u de modellen die voldoen aan de strengste normen zoals de lage NOx branders (low NOx).

Alle documentaties en handleidingen zijn ter beschikking in de Engelse en Franse taal op de site van Baltur : www.baltur.com

TBML ME

Electronische modulatie

Brander met wisselende voeding gas/stookolie
Thermisch vermogen van
800 tot 20000 kW

Heeft u een vraag?

ABBI nv kan u zowel helpen in het definiëren van uw warmtebehoefte als in het structuurontwerp van uw verwarmingsinstallatie. Ons team beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring om uw doestellingen te behalen.

Homologaties


© ABBI BURNERS.

Adres


Bergensesteenweg, 944-948
1070 BRUSSEL

Tel: 02/520.82.44
Fax: 02/523.30.70