Branders

Stookoliebranders

De Baltur stookolie branders bestaan in de versies eentraps, tweetraps, tweetraps progressief/modulerend en met manuele regeling van het debiet.

  • Eentraps: de brander werkt enkel ON/OFF.
  • Tweetraps: De brander heeft volgende functies : aan, uit, toegang tot verminderd vermogen, toegang tot maximaal thermisch vermogen. Vanuit deze stand kan de brander automatisch (via een thermostaat of specifieke drukwachter) terugkomen tot een werking met verminderd vermogen.
  • Tweetraps progressief/modulerend: De tweetraps progressieve branders kunnen op twee vermogensniveaus werken, via de simpele sturing van een specifieke voeler (thermostaat of drukwachter). De lucht/stookolieverhouding is regelbaar over het gehele werkingsbereik met een extreme precisie in functie van de eisen van de ketel.
    Wanneer een continu variabel thermisch vermogensdebiet in functie van de eisen van de ketel nodig is, kan de brander uitgerust worden met een automatische regelaar van het thermische vermogen (RWF 40).
  • Manuele regeling van het debiet: de regeling van het debiet binnen het volledige werkingsveld gebeurt door middel van een manuele regeling.

De laatste ontwikkelingen inzake branders zijn hoofdzakelijk gericht op het verminderen van schadelijke uitstoot zoals onverbrande stoffen : CO, SO2, NOx. In het Baltur gamma vindt u de modellen die voldoen aan de strengste normen zoals de lage NOx branders (low NOx).

Alle documentaties en handleidingen zijn in de Engelse en Franse taal beschikbaar op de site van Baltur: www.baltur.com

BTL

Eentraps (on/off)

Stookoliebrander, mechanische verstuiving
Thermisch vermogen van 16,6 tot 310 kW

BTL P

Tweetraps

Stookoliebrander (grote en kleine vlam), mechanische verstuiving
Thermisch vermogen van 26 tot 310 kW

TBL P

Tweetraps

Stookoliebrander (grote en keine vlam), mechanische verstuiving
Thermisch vermogen van 90 tot 3600 kW

TBL LX

Tweetraps

Stookoliebrander (grote en kleine vlam) met lage NOx uitstoot, mechanische verstuiving
Thermisch vermogen van 130 tot 750 kW

BT DSPG

Tweetraps progressief

Stookoliebrander, mechanische verstuiving
Thermisch vermogen van 415 tot 3854 kW

Heeft u een vraag?

ABBI nv kan u zowel helpen in het definiëren van uw warmtebehoefte als in het structuurontwerp van uw verwarmingsinstallatie. Ons team beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring om uw doestellingen te behalen.

Homologaties


© ABBI BURNERS.

Adres


Bergensesteenweg, 944-948
1070 BRUSSEL

Tel: 02/520.82.44
Fax: 02/523.30.70