Stralers

Donkerstralers

De JETTO® Monobloc werkt volgens het principe van verwarming door straling. Hij staat een snelle opwarming toe van gebouwen met een groot volume, met gemiddelde of grote hoogte, met of zonder isolatie, voor een lokale verwarming, per zone of globaal. Dit procédé brengt energiebesparingen tot 50% mee.

In alle stadia van het ontwerp van de JETTO® producten, werd speciale aandacht besteed aan de eenvoud en de snelheid van installatie, de inbedrijfname en het onderhoud.

De commerciële documentatie van Jetto is beschikbaar in het menu onder "Downloads".


JETTO®, heeft, in zijn permanente zorg voor technologische verbetering en vernieuwing, de JETTO® TURBO 1 gecreëerd, en zodoende :

 • de straling voor de verwarming van oppervlakten,

 • een beheerste ventilatie die de verwarming verdeelt over het niveau van de grond en boven de stralingskegel,      bewerkstelligd.

De JETTO® TURBO 1 staat eveneens toe :

 • De bedekte oppervlakte van een eenvoudige stralingsbuis te verdubbelen.
 • De investerings- en uitbatingskosten te verminderen.
 • De stratificatie te minimaliseren.
 • De verliezen van natuurlijke convectie te verminderen dankzij het inbrengen van lucht onder de reflector.
 • De zones te verwarmen die niet onderworpen zijn aan rechtstreekse straling.
 • De vorstvrij temperatuur aan te houden.
 • Het energetisch rendement van de installatie te verbeteren.
 • Een homogener confort te bereiken

De JETTO® TURBO 2, gebreveteerd systeem (Oscar van de vernieuwing) werd gecreëerd om te voldoen aan de noden van efficiëntie en esthetica in moderne gebouwen.

De JETTO® TURBO 2 heeft, ten opzichte van de JETTO® TURBO 1, nog volgende eigenschappen bij :

 • Verdeling van de warmte via straling met gedwongen convectie.
 • Recuperatie van meer dan 20% van de verspilde energie boven de reflector via een systeem van blaaspijpen met sterke inductie.
 • Gebruik van gerecycleerde lucht voor de recuperatie opgehoopte warmte in het hoogste gedeelte van grote volumes.
 • Aansluiting aan de buitenlucht voor de aanvoer van verse hygiënische voorverwarmde lucht of ter compensatie van aangezogen lucht.
 • Installatie half ingebouwd in een vals plafond van de klasse MO.
 • Gebruik als warmtegordijn bij de ingang van lokalen met gemiddelde of grote hoogte.

Heeft u een vraag?

ABBI nv kan u zowel helpen in het definiëren van uw warmtebehoefte als in het structuurontwerp van uw verwarmingsinstallatie. Ons team beschikt over de nodige kwalificaties en ervaring om uw doestellingen te behalen.

Homologaties


© ABBI BURNERS.

Adres


Bergensesteenweg, 944-948
1070 BRUSSEL

Tel: 02/520.82.44
Fax: 02/523.30.70